Idrettslaget Tjalg

Medlemsinformasjon

Medlemsinformasjon

Personvern

Personvern er retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.

Les vår Personvernerklæring her.


Politiattest

For å kunne ha ett verv i IL Tjalg, eksempelvis trener, styremedlem eller foreldrekontakt, skal det fremvises en godkjent Politiattest. Søknad gjøres på politiets nettside. Vedlegg til søknaden fås av lederen av den aktiviteten man har verv i.

Godkjent Politiattest vises IL Tjalg sin Politiattestansvarlige, Line Wiik Halsen.

Se mer informasjon på Norges idrettsforbund sine nettsider.


Forsikring

Alle barn som er medlem i IL Tjalg, er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring. Medlem er man når medlemskontingent er betalt. Forsikringen gjelder til den dato de fyller 13 år.

For enkelte idretter tegnes det særskilte forsikringer gjennom treningsavgiften. For IL Tjalg gjelder dette turn og klatring.

Les mer om forsikringsvilkårene på Norges Idrettsforbund sine nettsider.

Hvordan melde om idrettsskade

Alle skader må meldes elektronisk.

Skadeskjema finnes du her


Lovnorm

Lovnormen revideres løpende, og endringer blir vedtatt på IL Tjalg sine årsmøter.

Lovnorm vedtatt på siste årsmøte: Lovnorm IL Tjalg


Organisasjonsplan

IL Tjalg sin organisasjonsplan revideres løpende, og endringer blir vedtatt på IL Tjalg sine årsmøter.

Organisasjonsplan vedtatt på siste årsmøte: Organisasjonsplan


Klubbhåndbok

Håndboken skal fungere som hjelp og oppslagsverk for å gjøre arbeid for styret/administrasjon/grupper/medlemmer enklere og mer effektivt. Håndboken revideres i takt med idrettslagets utvikling.

Klubbhåndbok for IL Tjalg: Klubbhåndbok


Barneidrett

Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett tydeliggjør idrettens anbefalinger om hvordan man skaper god aktivitet for det enkelte barn. Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år.

IL Tjalg sine Barneidrettsansvarlig er Line Wiik Halsen.

Les mer om dette på Norges Idrettsforbund sine nettsider


Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten

Les retningslinjene på Norges Idrettsforbund sine nettsider

Idrettslaget Tjalg

Postboks 303

8901, Brønnøysund

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift